Οι τεχνικές που  χρησιμοποιούμε στην θεραπεία του προσώπου - σώματος καθορίζονται από το ζητούμενο, φυσικό αποτέλεσμα και την αποφυγή του πλαστικοποιημένου.

Ο Κος Κασίμης αφού μελετήσει το πρόσωπο - σώμα από πολλές οπτικές γωνίες, λαμβάνοντας υπ'όψιν την ποιότητα, την ηλικία, το επάγγελμα και την ψυχολογία, θα εξατομικεύσει πάντα την αντιμετώπιση ανάλογα με το είδος της ρυτίδας - ατέλειας (έκφραση, χαλάρωση), την θέση της (μέτωπο, ρινοχειλική, λαιμού, κ.λ.π) και την ηλικία.

Στην συνέχεια ο ίδιος, αφού κατέχει όλες τις τεχνικές με μεγάλη εμπειρία, θα επιλέξει και θα σας προτείνει την καταλληλότερη μέθοδο ή μεθόδους προκειμένου να έχετε φυσικό αποτέλεσμα, ίδιο με αυτό που είχατε σε νεότερη ηλικία.

Δυστυχώς δεν υπάρχουν "πατέντες" που ταιριάζουν σε όλα τα σώματα, σε όλα τα πρόσωπα, σε όλες τις ρυτίδες και σε όλες τις ηλικίες, ούτε είναι σωστό να αφαιρούμε όποια ατέλεια  συναντούμε.
Γι΄ αυτό στην επίσκεψη – εξέταση, φροντίστε πάντα να έχετε μια δική σας παλιά φωτογραφία. Γιατί έτσι και μόνο έτσι θα έχουμε το επιθυμητό, όμορφο, νεανικό εκείνο πρόσωπο.

Γιατί το όμορφο πρόσωπο είναι το δικό σας πρόσωπο.